Festivalowa Restauracja
Opole, ul. Kościuszki 3
restauracja@festivalowa.pl
tel. 77 454 00 74

 

CATERING SZKOLNY / ZBIOROWY
zgłoszenia ilości posiłków
tel: 530 020 021
 
 
KANTYNY PRACOWNICZE
tel: 603 819 650
 
 
BIURO
tel: 530 790 782